19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016 [NEW]

Đến hẹn lại lên, tiếp tục qua tháng mới, mình tiếp tục giới thiệu những bộ theme WordPress miễn phí tốt nhất đã được ra mắt vào tháng trước. Mặc dù tôi đăng bài hơi muộn trong tháng này, nhưng tôi vẫn có một danh sách đầy đủ các chủ đề hàng tháng. Tuy nhiên, tháng này sẽ có nhiều chủ đề mới của tháng 9 mà mình sẽ sưu tầm.

Cũng như mọi lần, chủ đề tháng này có đủ các thể loại từ blog, tin tức cho đến các trang bán hàng. Khi cài đặt theme các bạn lưu ý tìm tài liệu tương ứng với theme đó để cài đặt cho chính xác.

Ocin Lite (Demo / Tải xuống)

19 themes WordPress miễn phí đẹp nhất tháng 8 – 9/2016 [NEW]

Snowbird (Demo / Tải xuống)

chủ đề con chim tuyết

Gridbox (Demo / Tải xuống)

hộp lưới-chủ đề

Giai điệu (Demo / Tải xuống)

giai điệu-chủ đề

Verbosa (Demo / Tải xuống)

verbosa-theme

Illdy (Demo / Tải xuống)

chủ đề tồi tệ

Sanremo (Demo / Tải xuống)

chủ đề sanremo

MH FoodMagazine (Demo / Tải xuống)

Đây là một chủ đề con của Tạp chí MH nên bạn phải cài đặt chủ đề này trước.

mhmagazine-chủ đề

MH TravelMag (Demo / Tải xuống)

Đây cũng là chủ đề con của MH Magazine.

mhtravelmag-theme

BizzBoss (Demo / Tải xuống)

bizzboss-theme

Maggie Lite (Demo / Tải xuống)

maggie-lite-theme

Astrid (Demo / Tải xuống)

chủ đề astrid

Tốt (Demo / Tải xuống)

chủ đề tốt

Danh mục đầu tư WP (Demo / Tải xuống)

wpportfolio-theme

Chất lỏng tuyệt vời (Demo / Tải xuống)

chủ đề tuyệt vời

Shop Isle (Demo / Tải xuống)

chủ đề cửa hàng

Pixgraphy (Demo / Tải xuống)

chủ đề pixgraphy

Revolve (Demo / Tải xuống)

chủ đề xoay

Thời gian (Demo / Tải xuống)

chủ đề thời kỳ

Đánh giá nội dung này